เรื่องเด่น

ภารกิจ สวก.


ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจตามนโยบาย
ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ฯ
ห้องเรียนกีฬา
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ผลงานวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21
คู่มือICARE
ประกาศ/คำสั่ง
ผลการประกวดหนังสือดีเด่น 2560 (24 เม.ย. 60) [1993]
หนังสือราชการแจ้ง สพท.
เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) (27 เม.ย. 60)