ภารกิจตามนโยบาย

 

          PISAliteracy
          ขับเคลื่อนแนวทาง
          

 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชั่น 3 ...
(24 ก.ค. 58)
เชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ...
(22 ก.ค. 58)  
เชิญรับโล่รางวัลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ปี 2558 ...
(14 ก.ค. 58)  
ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๕๘ ...
(10 ก.ค. 58)  
ผลการประกวดเรื่องสั้น มูลนิธิ ศ.ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ ...
(12 มิ.ย. 58)  

อ่านต่อ...
หนังสือราชการ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง : การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานดีเด่น เพื่อเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘”
อ่าน[1058] (10 ส.ค. 58)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง : การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานดีเด่น เพื่อเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘”
อ่าน[650] (10 ส.ค. 58)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เรื่อง : เชิญประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลการวิจัยทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ....
อ่าน[791] (4 ส.ค. 58)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
เรื่อง : ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการวิจัยทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อ่าน[691] (12 ก.ค. 58)

เรียน :
เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sorrcebook สู่การปฏิบัติ
อ่าน[1139] (19 มิ.ย. 58)

อ่านต่อ...
[RESEARCH] เผยแพร่ งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

1. นางสาววีณา  อัครธรรม
    ทปษ.ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. นางพวงมณี ชัยเสรี
    รก.ทปษ.ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส

ภารกิจหลัก
งานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แบนเนอร์
ข้อมูลประชาชน
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภาพกิจกรรม สวก.
เอกสารเผยแพร่สวก.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
ปฏิทินงาน สวก.
กันยายน 2015
อาพฤ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
สถิติการเข้าชม
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 266
บุคคลทั่วไป : 266
สมาชิก : 0