ภารกิจหลัก
งานตามนโยบาย
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานห้องสมุด สพฐ.
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
บริการของ สพฐ.
                             
    e-filing
    e-transport
แบบประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์
ปฏิทินงาน สวก.
ตุลาคม 2014
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 93
บุคคลทั่วไป : 93
สมาชิก : 0

สถิติการเข้าชม
ภารกิจตามนโยบาย
 PISA literacy 
 ขับเคลื่อนแนวทาง 
    
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
     
โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ : Green Economics@SciKU ...
(20 ต.ค. 57)  
สมาคมห้องสมุดฯ เปิดรับคัดเลือกห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2557 ...
(17 ต.ค. 57)  
สพฐ. ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียน(รายชื่อดังแนบ) เข้าร่วมการประชุมผู้บร ...
(15 ต.ค. 57)
การอบรม "แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประก ...
(3 ต.ค. 57)  

อ่านต่อ...
หนังสือราชการ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2557
อ่าน[59] (22 ต.ค. 57) 

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
อ่าน[180] (21 ต.ค. 57) 

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การให้ความอุปถัมภ์ สนับสนุน อำนวยความสะดวกการจัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
อ่าน[132] (16 ต.ค. 57) 

เรียน : ผูู้้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา)
เรื่อง : การจัดสรรโอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
อ่าน[880] (14 ต.ค. 57)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เรื่อง : ผลการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ปี พ.ศ. 2557 ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด
อ่าน[383] (30 ก.ย. 57)

อ่านต่อ...
แบนเนอร์
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
GES-Survey Online
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภาพกิจกรรม สวก.
เอกสารเผยแพร่สวก.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนบูรณาการ 200 ชม.