ภารกิจตามนโยบาย
 PISA literacy 
 ขับเคลื่อนแนวทาง 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
   
เอกสารประกอบการประชุมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการนำ ASEAN Curriclum Sourcebook สู่การปฏิบัติ ...
(14 เม.ย. 58)
การเข้ารับพระราชทานรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ...
(12 มี.ค. 58)  
READ THAILAND 2 ...
(10 มี.ค. 58)
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับเ ...
(6 มี.ค. 58)
ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ...
(5 มี.ค. 58)  

อ่านต่อ...
หนังสือราชการ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง : แจ้งจัดสรรโอนเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย (โอนจัดสรรครั้งที่ 2)
อ่าน[671] (2 เม.ย. 58)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" ปีที่ ๒
อ่าน[1349] (1 เม.ย. 58)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการนำ ASEAN Curriclum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
อ่าน[1391] (17 มี.ค. 58)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
เรื่อง : เชิญประชุมการวิจัยทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕..
อ่าน[1054] (14 มี.ค. 58)

เรียน : ผู้อำนวยการ สพป/สพม. ทุกเขต
เรื่อง : การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
อ่าน[2220] (2 มี.ค. 58)

อ่านต่อ...
[RESEARCH] เผยแพร่ งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

1. นางสาววีณา  อัครธรรม
    ทปษ.ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. นางพวงมณี ชัยเสรี
    รก.ทปษ.ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส

ภารกิจหลัก
งานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แบนเนอร์
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภาพกิจกรรม สวก.
เอกสารเผยแพร่สวก.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนบูรณาการ 200 ชม.
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
ปฏิทินงาน สวก.
เมษายน 2015
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
สถิติการเข้าชม
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 306
บุคคลทั่วไป : 306
สมาชิก : 0