ภารกิจตามนโยบาย
 PISA literacy 
 ขับเคลื่อนแนวทาง 
    
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
การประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘ ...
(1 ธ.ค. 57)
การคัดเลือกผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพ ...
(20 พ.ย. 57)  
การคัดเลือกข้าราชการครูเข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำ ...
(14 พ.ย. 57)  
ประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลาและหนังสือแนะนำควรอ่านเพิ่มเติม วิชาประวัติศาสตร์ ...
(30 ต.ค. 57)  

อ่านต่อ...
หนังสือราชการ
เรียน : ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติ่มในหลักสูตรแกนกลางฯ 51
อ่าน[317] (16 ธ.ค. 57) 

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(รายชื่อดังแนบ)
เรื่อง : ขอเชิญประชุม (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูและศึกษานิเทศก์ด้านเทคนิคการประเมินฯ)
อ่าน[778] (11 ธ.ค. 57)

เรียน : ผอ.สพป. / ผอ.สพม. ทุกเขต
เรื่อง : การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
อ่าน[450] (4 ธ.ค. 57)

เรียน : ผู้อำนวยการ สพป./ สพม. ทุุกเขต
เรื่อง : แจ้งจัดสรรโอนเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
อ่าน[1713] (27 พ.ย. 57)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณเพ่ื่อดำเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2558
อ่าน[793] (26 พ.ย. 57)

อ่านต่อ...
ภารกิจหลัก
[RESEARCH] เผยแพร่ งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

     

  
ผลงานโดย.....นางสาววีณา  อัครธรรม
ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  1. การจัดการศึกษาปฐมวัย
    
1.1 แนวทางการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
    
1.2 แนวทางการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
    
1.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
  2.รายงานการติดตามผลการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสรา้งแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ (Inspiring Science) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
  3.การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
  

 
งานตามนโยบาย
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานห้องสมุด สพฐ.
แบนเนอร์
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
GES-Survey Online
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภาพกิจกรรม สวก.
เอกสารเผยแพร่สวก.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
ปฏิทินงาน สวก.
ธันวาคม 2014
อาพฤ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
สถิติการเข้าชม
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 79
บุคคลทั่วไป : 79
สมาชิก : 0