เกาะติดภารกิจ สวก.
อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตและ การขยายเครื ...
(1 ก.ค. 59)
ตัวอย่างคำถามสำหรับกิจกรรมสอบถามรายวันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระก ...
(29 มิ.ย. 59)
การประชุมการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ...
(7 มิ.ย. 59)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ประชารัฐร่วมคิดแก้ไขให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้" ...
(7 มิ.ย. 59)
โครงการอบรมปฏิบัติการ “ผู้นำการอ่าน สร้างสรรค์ยอดนักคิด เนรมิตกิจกรรม การเรียนรู้ ...
(2 พ.ค. 59)
ภารกิจตามนโยบาย

 

   
   literacy
 PISA 
 ขับเคลื่อนแนวทาง  

 

ทุนฝึกอบรม / ทุนการศึกษา / ประกาศผล

      ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 4 
              ประจำปี 2559 

             ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมของศูนย์ซิมิโอคีเท็ป
             ประจำปี 2558/2559    
         
             ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
             และรายละเอียดข้อปฏิบัติในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นาโนเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ใ ...
(6 ก.ค. 59)
โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559 ...
(4 ก.ค. 59)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ...
(4 ก.ค. 59)
งานอบรมครูวิทยาศาสตร์ของ นานมีบุ๊คส์ ปี 59 ...
(9 มิ.ย. 59)
โครงการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง “วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้” ...
(7 มิ.ย. 59)

อ่านต่อ...
หนังสือราชการ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พุทธศักราช 2559
อ่าน[604] (17 มิ.ย. 59)

เรียน : ผอ.สพป. และ ผอ.สพม. ทุกเขต และ ผอ.สศศ.
เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัด "อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตฯ "
อ่าน[693] (9 มิ.ย. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อ่าน[2467] (27 พ.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต
เรื่อง : ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
อ่าน[348] (23 พ.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการ สพป. ทุุกเขต
เรื่อง : แจ้งจัดสรรโอนเงินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ครั้งที่ 2
อ่าน[973] (10 พ.ค. 59)

อ่านต่อ...
[RESEARCH] เผยแพร่ งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

1. นางสาววีณา  อัครธรรม
    ทปษ.ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. นางพวงมณี ชัยเสรี
    ทปษ.ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส

แบนเนอร์
MCMK
คำขวัญวันเด็ก59
Smart Obec
ข้อมูลประชาชน
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภาพกิจกรรม สวก.
ภารกิจหลัก
งานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
ปฏิทินงาน สวก.
กรกฎาคม 2016
อาพฤ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
สถิติการเข้าชม
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 120
บุคคลทั่วไป : 120
สมาชิก : 0