เกาะติดภารกิจ สวก.
โครงการอบรมปฏิบัติการ “ผู้นำการอ่าน สร้างสรรค์ยอดนักคิด เนรมิตกิจกรรม การเรียนรู้ ...
(2 พ.ค. 59)
การดำเนินงานฝึกคิดเลขในใจเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึ ...
(4 เม.ย. 59)
พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ ...
(30 มี.ค. 59)
ผลการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2559 และตราสัญลักษณ์หนังสือดีเด่น ...
(1 มี.ค. 59)
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้ง ...
(20 ม.ค. 59)


ภารกิจตามนโยบาย

 

   
   literacy
 PISA 
 ขับเคลื่อนแนวทาง  

 

ทุนฝึกอบรม / ทุนการศึกษา / ประกาศผล

      ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมของศูนย์ซิมิโอคีเท็ป
             ประจำปี 2558/2559    
         
             ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
             และรายละเอียดข้อปฏิบัติในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559 ...
(30 พ.ค. 59)
โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการ ...
(10 พ.ค. 59)
รายชื่อโรงเรียนที่ยกเว้นมิให้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต ...
(19 เม.ย. 59)
แนวทางการจัดการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพณิชยกรรมและแนวทางการจัดการศึกษา ...
(12 เม.ย. 59)
เว็บไซต์สถาบันภาษาไทย ...
(7 เม.ย. 59)

อ่านต่อ...
หนังสือราชการ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อ่าน[381] (27 พ.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต
เรื่อง : ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
อ่าน[137] (23 พ.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (4 ภูมิภาค)
เรื่อง : เชิญประชุมการวิจัยทดลองแนวปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตาม(ร่าง)หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อ่าน[272] (18 พ.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการ สพป. ทุุกเขต
เรื่อง : แจ้งจัดสรรโอนเงินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ครั้งที่ 2
อ่าน[688] (10 พ.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น
อ่าน[1432] (22 เม.ย. 59)

อ่านต่อ...
[RESEARCH] เผยแพร่ งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

1. นางสาววีณา  อัครธรรม
    ทปษ.ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. นางพวงมณี ชัยเสรี
    รก.ทปษ.ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส

แบนเนอร์
MCMK
คำขวัญวันเด็ก59
Smart Obec
ข้อมูลประชาชน
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภาพกิจกรรม สวก.
ภารกิจหลัก
งานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
ปฏิทินงาน สวก.
มิถุนายน 2016
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
สถิติการเข้าชม
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 142
บุคคลทั่วไป : 142
สมาชิก : 0