ทุนฝึกอบรม / ทุนการศึกษา / ประกาศผล

      ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
             และรายละเอียดข้อปฏิบัติในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ภารกิจตามนโยบาย

 

PISAliteracy
ขับเคลื่อนแนวทาง
                                              
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
รายชื่อโรงเรียนที่เคยได้รับงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมค ...
(8 ต.ค. 58)
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชั่น 3 ...
(24 ก.ค. 58)
เชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ...
(22 ก.ค. 58)  
เชิญรับโล่รางวัลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ปี 2558 ...
(14 ก.ค. 58)  
ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๕๘ ...
(10 ก.ค. 58)  

อ่านต่อ...
หนังสือราชการ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่
เรื่อง : ยกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
อ่าน[275] (7 ต.ค. 58) 

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
อ่าน[2088] (11 ก.ย. 58)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
อ่าน[1655] (11 ก.ย. 58)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง : การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานดีเด่น เพื่อเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘”
อ่าน[1581] (10 ส.ค. 58)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง : การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานดีเด่น เพื่อเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘”
อ่าน[1094] (10 ส.ค. 58)

อ่านต่อ...
[RESEARCH] เผยแพร่ งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

1. นางสาววีณา  อัครธรรม
    ทปษ.ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. นางพวงมณี ชัยเสรี
    รก.ทปษ.ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส

ภารกิจหลัก
งานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แบนเนอร์
ข้อมูลประชาชน
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภาพกิจกรรม สวก.
เอกสารเผยแพร่สวก.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
ปฏิทินงาน สวก.
ตุลาคม 2015
อาพฤ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
สถิติการเข้าชม
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 224
บุคคลทั่วไป : 224
สมาชิก : 0