ภารกิจตามนโยบาย
 PISA literacy 
 ขับเคลื่อนแนวทาง 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
     
การประชุม "ประสานแผนการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2558" วันท ...
(12 ก.พ. 58)
ประกาศสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนและครูเข้าร่วมโค ...
(10 ก.พ. 58)  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง วรรณคดีสำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรแก ...
(9 ก.พ. 58)  
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการสอนภาษาไทย : การอ่าน การฟัง การพูด และ ...
(30 ม.ค. 58)
กำหนดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั ...
(26 ม.ค. 58)  

อ่านต่อ...
หนังสือราชการ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : ขอข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
อ่าน[455] (10 ก.พ. 58)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : ขอเชิญประชุม (การพัฒนาบุคลากรด้านงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้)
อ่าน[2187] (8 ม.ค. 58)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
เรื่อง : ส่งเครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนฯ และเครื่องมือการประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กฯ / เครือข่าย / อนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา
อ่าน[1045] (30 ธ.ค. 57)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : คัดเลือกบุคลากรแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)
อ่าน[1125] (25 ธ.ค. 57)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
อ่าน[1810] (22 ธ.ค. 57)

อ่านต่อ...
[RESEARCH] เผยแพร่ งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

1. นางสาววีณา  อัครธรรม
    ทปษ.ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. นางพวงมณี ชัยเสรี
    รก.ทปษ.ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส

ภารกิจหลัก
งานตามนโยบาย
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานห้องสมุด สพฐ.
แบนเนอร์
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
GES-Survey Online
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภาพกิจกรรม สวก.
เอกสารเผยแพร่สวก.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
ปฏิทินงาน สวก.
กุมภาพันธ์ 2015
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
สถิติการเข้าชม
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 148
บุคคลทั่วไป : 148
สมาชิก : 0