ภารกิจหลัก
งานตามนโยบาย
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานห้องสมุด สพฐ.
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
บริการของ สพฐ.
                             
    e-filing
    e-transport
แบบประเมินประสิทธิภาพเว็บไซต์
ปฏิทินงาน สวก.
ตุลาคม 2014
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 78
บุคคลทั่วไป : 78
สมาชิก : 0

สถิติการเข้าชม
อ่านต่อ...
ภารกิจตามนโยบาย
 PISA literacy 
 ขับเคลื่อนแนวทาง 
    
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
       
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ ...
(29 ก.ย. 57)  
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้การบ้านนักเรียน ...
(28 ส.ค. 57)  
การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
(8 ส.ค. 57)  
การจัดแสดงนิทรรศการ และฐานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในการอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษ์ ...
(7 ส.ค. 57)

อ่านต่อ...
หนังสือราชการ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
เรื่อง : ผลการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ปี พ.ศ. 2557 ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด
อ่าน[90] (30 ก.ย. 57)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง : ประกาศ สพฐ. เรื่อง แต่งตั้งศูนย์พัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ประจำภูมิภาค
อ่าน[778] (8 ส.ค. 57)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง : ผลการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และโรงเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ เพื่อรับโล่รางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
อ่าน[1107] (25 ก.ค. 57)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อรับการคัดเลือกไปฝึกอบรมต่างประเทศ
อ่าน[1151] (24 ก.ค. 57)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง : รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์
อ่าน[607] (24 ก.ค. 57)

อ่านต่อ...
แบนเนอร์
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
GES-Survey Online
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภาพกิจกรรม สวก.
เอกสารเผยแพร่สวก.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนบูรณาการ 200 ชม.