เกาะติดภารกิจ สวก.
การดำเนินงานฝึกคิดเลขในใจเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึ ...
(4 เม.ย. 59)
พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ ...
(30 มี.ค. 59)
ผลการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2559 และตราสัญลักษณ์หนังสือดีเด่น ...
(1 มี.ค. 59)
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้ง ...
(20 ม.ค. 59)


ภารกิจตามนโยบาย

 

PISAliteracy
ขับเคลื่อนแนวทาง
ทุนฝึกอบรม / ทุนการศึกษา / ประกาศผล

      ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมของศูนย์ซิมิโอคีเท็ป
             ประจำปี 2558/2559    
         
             ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
             และรายละเอียดข้อปฏิบัติในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
 
รายชื่อโรงเรียนที่ยกเว้นมิให้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต ...
(19 เม.ย. 59)
แนวทางการจัดการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพณิชยกรรมและแนวทางการจัดการศึกษา ...
(12 เม.ย. 59)
เว็บไซต์สถาบันภาษาไทย ...
(7 เม.ย. 59)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น ...
(23 มี.ค. 59)
เชิญร่วมงานประชุมสัมมนา (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) " เรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง ศาสนาและวัฒน ...
(11 ม.ค. 59)  

อ่านต่อ...
หนังสือราชการ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำชั้น
อ่าน[908] (22 เม.ย. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รายชื่อดังแนบ)
เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน : Buffer School
อ่าน[498] (7 เม.ย. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 2559
อ่าน[606] (5 เม.ย. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : ขยายเวลาการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด)
อ่าน[1154] (16 มี.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง : การกำกับ ติดตาม และรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
อ่าน[746] (16 มี.ค. 59)

อ่านต่อ...
[RESEARCH] เผยแพร่ งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

1. นางสาววีณา  อัครธรรม
    ทปษ.ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. นางพวงมณี ชัยเสรี
    รก.ทปษ.ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส

แบนเนอร์
MCMK
คำขวัญวันเด็ก59
Smart Obec
ข้อมูลประชาชน
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภาพกิจกรรม สวก.
ภารกิจหลัก
งานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
ปฏิทินงาน สวก.
เมษายน 2016
อาพฤ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
สถิติการเข้าชม
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 215
บุคคลทั่วไป : 215
สมาชิก : 0