ทุนฝึกอบรม / ทุนการศึกษา / ประกาศผล

      ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
             และรายละเอียดข้อปฏิบัติในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ภารกิจตามนโยบาย

 

PISAliteracy
ขับเคลื่อนแนวทาง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
รายชื่อโรงเรียนที่เคยได้รับงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมค ...
(8 ต.ค. 58)
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. เวอร์ชั่น 3 ...
(24 ก.ค. 58)
เชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ...
(22 ก.ค. 58)  
เชิญรับโล่รางวัลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ปี 2558 ...
(14 ก.ค. 58)  
ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๕๘ ...
(10 ก.ค. 58)  

อ่านต่อ...
หนังสือราชการ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : การประกวดชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2559
อ่าน[74] (26 พ.ย. 58) 

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา
เรื่อง : การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙
อ่าน[160] (18 พ.ย. 58)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ป ประจำปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
อ่าน[795] (5 พ.ย. 58)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
อ่าน[1166] (3 พ.ย. 58)

เรียน : ผอ.สพป.
เรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
อ่าน[8069] (14 ต.ค. 58)

อ่านต่อ...
[RESEARCH] เผยแพร่ งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

1. นางสาววีณา  อัครธรรม
    ทปษ.ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. นางพวงมณี ชัยเสรี
    รก.ทปษ.ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส

ภารกิจหลัก
งานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แบนเนอร์
ข้อมูลประชาชน
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภาพกิจกรรม สวก.
เอกสารเผยแพร่สวก.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
ปฏิทินงาน สวก.
พฤศจิกายน 2015
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
สถิติการเข้าชม
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 209
บุคคลทั่วไป : 209
สมาชิก : 0