ทุนฝึกอบรม / ทุนการศึกษา
  ประกาศ สพฐ. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558 
  
  
  
  
ภารกิจตามนโยบาย

 

          PISAliteracy
          ขับเคลื่อนแนวทาง
          

 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
ผลการประกวดเรื่องสั้น มูลนิธิ ศ.ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ ...
(12 มิ.ย. 58)  
เชิญเข้าร่วมการเสวนาพิเศษ หัวข้อ "คนไทยใช้คำไทย" ...
(2 มิ.ย. 58)
ประกาศปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกผอ.สพท. ศน. และสถานศึกษา ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ "ด้านการส่งเ ...
(25 พ.ค. 58)  
ขยายเวลาเปิดรับสมัคร READ THAILAND 2 ...
(10 มี.ค. 58)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชวนเยาวชนร่วมประกวดเรียงความ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน" รับโล่พ ...
(18 พ.ค. 58)

อ่านต่อ...
หนังสือราชการ
เรียน :
เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sorrcebook สู่การปฏิบัติ
อ่าน[621] (19 มิ.ย. 58)

เรียน : ผอ.สพป./สพม.ทุกเขต
เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินการเรื่องหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
อ่าน[510] (11 มิ.ย. 58)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2557 (ฉบับปรับปรุง)
อ่าน[724] (4 มิ.ย. 58)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ" ครั้งที่ 2
อ่าน[1142] (22 เม.ย. 58)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต
เรื่อง : แจ้งจัดสรรโอนเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย (โอนจัดสรรครั้งที่ 2)
อ่าน[1636] (2 เม.ย. 58)

อ่านต่อ...
[RESEARCH] เผยแพร่ งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

1. นางสาววีณา  อัครธรรม
    ทปษ.ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. นางพวงมณี ชัยเสรี
    รก.ทปษ.ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส

ภารกิจหลัก
งานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แบนเนอร์
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภาพกิจกรรม สวก.
เอกสารเผยแพร่สวก.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
คลังความรู้ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนบูรณาการ 200 ชม.
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
ปฏิทินงาน สวก.
กรกฎาคม 2015
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
สถิติการเข้าชม
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 221
บุคคลทั่วไป : 221
สมาชิก : 0