เกาะติดภารกิจ สวก.
การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ภาคเหนือ ...
(11 ส.ค. 59)
ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขในใจและคู่มือการใช้ ...
(5 ส.ค. 59)
อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตและ การขยายเครื ...
(1 ก.ค. 59)
ตัวอย่างคำถามสำหรับกิจกรรมสอบถามรายวันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระก ...
(29 มิ.ย. 59)
การประชุมการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ...
(7 มิ.ย. 59)
ภารกิจตามนโยบาย

 

   
   literacy
 PISA 
 ขับเคลื่อนแนวทาง  

 

ทุนฝึกอบรม / ทุนการศึกษา / ประกาศผล

      ประกาศฯ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 4 
              ประจำปี 2559 

             ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมของศูนย์ซิมิโอคีเท็ป
             ประจำปี 2558/2559    
         
             ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
             และรายละเอียดข้อปฏิบัติในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
   
เอกสารบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ป.ป.ช.) ...
(2 ก.ย. 59)
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพ ...
(30 ส.ค. 59)
การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานดี ...
(18 ส.ค. 59)
แบบสำรวจ ARS ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน_ตัวชี้วัดที่ 6 ...
(16 ส.ค. 59)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นาโนเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ใ ...
(6 ก.ค. 59)

อ่านต่อ...
หนังสือราชการ
เรียน :
เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานดีเด่นเพื่อเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปี 2559
อ่าน[589] (30 ส.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
อ่าน[415] (26 ส.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (รายชื่อดังแนบ)
เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
อ่าน[723] (23 ส.ค. 59)

เรียน : ผู้บริหารโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 กลุ่มภาคอีสาน(ใต้) ทุกโรง
เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559
อ่าน[1421] (29 ก.ค. 59)

เรียน : ผู้บริหารโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 กลุ่มภาคเหนือ ทุกโรง
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559
อ่าน[1586] (29 ก.ค. 59)

อ่านต่อ...
[RESEARCH] เผยแพร่ งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

1. นางสาววีณา  อัครธรรม
    ทปษ.ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. นางพวงมณี ชัยเสรี
    ทปษ.ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส

แบนเนอร์
MCMK
คำขวัญวันเด็ก59
Smart Obec
ข้อมูลประชาชน
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภาพกิจกรรม สวก.
ภารกิจหลัก
งานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
ปฏิทินงาน สวก.
กันยายน 2016
อาพฤ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
สถิติการเข้าชม
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 100
บุคคลทั่วไป : 100
สมาชิก : 0