1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนฯ 
 2.ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 3.เอกสารประกอบการประชุม " Core Smart Trainer ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียน " 

 

เกาะติดภารกิจ สวก.
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA-Like” ...
(20 ต.ค. 59)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาไทย วิธีแจกลูกสะกดคำ ผอ.รร.พื้นที่จังหวัดช ...
(27 ก.ย. 59)
การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2559 ภาคเหนือ ...
(11 ส.ค. 59)
ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขในใจและคู่มือการใช้ ...
(5 ส.ค. 59)
อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตและ การขยายเครื ...
(1 ก.ค. 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
 
การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ...
(28 พ.ย. 59)
SMTE ...
(21 พ.ย. 59)  
บทอาขยานภาษาไทย ...
(26 ต.ค. 59)
เอกสารบรรยาย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ป.ป.ช.) ...
(2 ก.ย. 59)
การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานดี ...
(18 ส.ค. 59)

อ่านต่อ...
ภารกิจตามนโยบาย

 

   
   literacy
 PISA 
 ขับเคลื่อนแนวทาง  

 

หนังสือราชการ
เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : โอนจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560)
อ่าน[4376] (18 พ.ย. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
อ่าน[652] (15 พ.ย. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประกวดชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดนมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
อ่าน[471] (11 ต.ค. 59)

เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง
เรื่อง : ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
อ่าน[40445] (6 ต.ค. 59)

เรียน : ผอ.สพป./สพม.ทุกเขต
เรื่อง : การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
อ่าน[714] (26 ก.ย. 59)

อ่านต่อ...
[RESEARCH] เผยแพร่ งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

1. นางสาววีณา  อัครธรรม
    ทปษ.ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
2. นางพวงมณี ชัยเสรี
    ทปษ.ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส

แบนเนอร์
สื่อออนไลน์
MCMK
คำขวัญวันเด็ก59
Smart Obec
ข้อมูลประชาชน
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย
การอบรมและพัฒนาครูบรรณารักษณ์
ห้องสมุดมีชีวิต
Happy Reading
Read Thailand Info.
ภารกิจหลัก
งานตามนโยบาย
โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
อ่านรู้เรื่องสื่อสารได้
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาฯ
การพัฒนาทักษะการคิด
จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เว็บไซต์หน่วยงาน

ภายใน สวก.

..........................................
  กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
  สถาบันสังคมศึกษา
  สถาบันวิทยาศาสตร์
   Spirit of ASEAN
..........................................
หน่วยงานอื่น
ปฏิทินงาน สวก.
ธันวาคม 2016
อาพฤ
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
สถิติการเข้าชม
ผู้เข้าชมออนไลน์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 83
บุคคลทั่วไป : 83
สมาชิก : 0