Hoppy Happy for Thai Children and Youth

การพัฒนา EQ และเสริมสร้างความสุขแก่นักเรียน

โดยการปฏิบัติการเต้น เคลื่อนไหวด้วยสมาธิหรือการทำโยคะ

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมกับกลุ่มทีมงาน Meditation Plus แพทย์หญิงกุหลาบ จิตต์มิตรภาพ และแพทย์หญิงวิไล ธนสารอักษร