image
image

ภารกิจตามนโยบาย ดูทั้งหมด

image

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

image

หนังสือราชการ ดูทั้งหมด

เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องจัดตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง ปี 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กลุ่มงาน สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง

21/11/2022 126

เรื่อง การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้

27/09/2022 959

เรื่อง การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้โดขั้นพื้นฐาน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน สพฐ. ฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

กลุ่มงาน กลุ่มโครงการพิเศษตามนโยบาย

22/09/2022 593

เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันความรู้ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

กลุ่มงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ

22/09/2022 1636

เอกสาร

image

สื่อวีดิทัศน์ ดูทั้งหมด

หน่วยงาน