สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เผยแพร่แบบคัดกรองและคู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจสามารถ ดาวโหลด ดังลิงก์ด้านล่างนี้

แบบคัดกรองและคู่มือการใช้แบบคัดกรองผู้เรียน ระดับชั้น ป.1 – ม.3 ที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์