ข่าวประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่"เอกสารเสริมพิเศษใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพศวิถีศึกษา"
กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 มี 2 รอบ
อ่านก่อนเลือกสื่อ
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค้นหาบัญชีสื่อการเรียนรู้
รายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
รายชื่อสื่อการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน
 
 
 
 
สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม
 
 
 
 
ผลการค้นหาบัญชีสื่อการเรียนรู้
หนังสือเรียน
ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
องค์การค้าของ สกสค.
ผู้เรียบเรียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2553 รอบที่ 3
ขนาด
18.5 x 26 ซม.
จำนวนหน้า
168 หน้า
กระดาษ
ถนอมสายตา 55 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
250 กรัม

ราคา 54 บาท

หนังสือเรียน
ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลำนำ
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
องค์การค้าของ สกสค.
ผู้เรียบเรียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2553 รอบที่ 3
ขนาด
18.5 x 26 ซม.
จำนวนหน้า
88 หน้า
กระดาษ
ถนอมสายตา 55 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
140 กรัม

ราคา 31 บาท

แบบฝึกหัด
ภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา เล่ม 1
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดพิมพ์
องค์การค้าของ สกสค.
ผู้เรียบเรียง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2553 รอบที่ 3
ขนาด
18.5 x 26 ซม.
จำนวนหน้า
108 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 60 แกรม
พิมพ์
2 สี
น้ำหนัก
180 กรัม

ราคา 28 บาท