ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 มี 2 รอบ
สพฐ. ออกติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และการบริหารจัดการหนังสือยืมเรียนฯ ปีการศึกษา 2560
สพฐ. ออกติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีการศึกษา 2559
สพฐ. ออกติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ปีการศึกษา 2558