ประกาศมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ผลการประกวดเรื่องประเภทสาระบันเทิง  สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง