แบบสำรวจความพร้อมการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย  สามารถสแกนที่ QR Code หรือคลิก link ได้ที่นี่