วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จัดงานมหกรรมตลาดนัดผลงานผลิตภัณฑ์สินค้านักเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยงานวันนี้ ท่าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบให้นางสาวนิจสุดา  อภินันท์ทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมสินค้า ให้กำลังใจนักเรียนและโรงเรียน เพื่อสู่การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์นักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

     ภายในงานได้เปิดโอกาสให้นักเรียนจำนวน 103 โรงเรียน ได้นำผลงานมาจัดจำหน่ายเพื่อเป็นการต่อยอดและสร้างรายได้ ซึ่งในงานได้มีการนำสินค้าต่าง ๆ ทั้งสินค้าพื้นบ้าน สินค้าสิ่งประดิษฐ์  อาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์จากฝีมือนักเรียน มาร่วมจัดจำหน่ายจำนวนมาก 

     ทั้งนี้ ภายในงานจะเห็นว่านักเรียนได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้คิวอาร์โค้ดเข้ามาในการสื่อสารสินค้าและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายมากยิ่งขึ้น