นิตยสารแม่น้ำโขง ที่เผยเเพร่เรี่องราวข่าวสารของสาธาณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 227,228 (เดือนมิถุนายน 2564 - เดือนกรกฎาคม 2564) และ 233,234 (เดือนธันวาคม 2564 - เดือนมกราคม 2565)