ด้วยนายสิรภพ  วนเวชกุล นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 2 และได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยโรงเรียนได้จัดพิธีรับพระราชทานรางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562  เวลา 10.00 น – 11.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ (111) ตึก 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

     ในการนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายพีระ รัตนวิจิตร) เป็นประธานในพิธี และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (นายธนารัชต์  สมคเณ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (นายโสภณ  กมล) เป็นผู้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี