ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกวด Video Clip กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่างนี้