เกียรติบัตรอบรมผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กทม.