ค้นหาบัญชีสื่อการเรียนรู้
รายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
รายชื่อสื่อการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน
 
 
 
 
สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม
 
 
 
 
ผลการค้นหาบัญชีสื่อการเรียนรู้
พบจำนวน 4 รายการ จากทั้งหมด 3,690 รายการ
หนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ New Say Hello 6
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด / บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
ผู้เรียบเรียง
นางกุศยา แสงเดช และคณะ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 5
ขนาด
21 x 28 ซม.
จำนวนหน้า
132 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 80 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
250 กรัม

ราคา 95 บาท

แบบฝึกหัด
ภาษาอังกฤษ New Say Hello 6
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด / บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
ผู้เรียบเรียง
นางกุศยา แสงเดช และคณะ
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 5
ขนาด
19 x 26 ซม.
จำนวนหน้า
116 หน้า
กระดาษ
ปรู๊ฟ 45 แกรม
พิมพ์
ขาว ดำ
น้ำหนัก
150 กรัม

ราคา 45 บาท

หนังสือเรียน
Fly with English 6
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด / บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Frances Treloar , Steve Thompson
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1
ขนาด
21.5 x 28 ซม.
จำนวนหน้า
92 หน้า
กระดาษ
ปอนด์ 80 แกรม
พิมพ์
4 สี
น้ำหนัก
280 กรัม

ราคา 110 บาท

แบบฝึกหัด
Fly with English 6
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด / บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
ผู้เรียบเรียง
Frances Treloar , Steve Thompson
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1
ขนาด
21.5 x 28 ซม.
จำนวนหน้า
92 หน้า
กระดาษ
ปรู๊ฟ 49 แกรม
พิมพ์
ขาว ดำ และ 4 สี
น้ำหนัก
250 กรัม

ราคา 50 บาท