ประกาศ
ค้นหา
 
หนังสือราชการ
 
 
เรื่อง โครงการประกวดงานเขียน "ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [162 ครั้ง]
ประกาศเชิญชวนฯ
ดาวน์โหลด [69 ครั้ง]
แบบฟอร์ม ป.4-ป.6
ดาวน์โหลด [40 ครั้ง]
แบบฟอร์ม ม.1-ม.6 และ ปวช.
ดาวน์โหลด [26 ครั้ง]
แบบฟอร์ม ปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป
ดาวน์โหลด [29 ครั้ง]
รายชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์
ดาวน์โหลด [47 ครั้ง]
โปสเตอร์
ดาวน์โหลด [31 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [318 ครั้ง]
รายชื่อครู ปี 2562
ดาวน์โหลด [216 ครั้ง]
รายชื่อเขตที่รายงานข้อมูลไม่ครบ
ดาวน์โหลด [125 ครั้ง]
บัญชีจัดสรรฯ
ดาวน์โหลด [208 ครั้ง]
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม
ดาวน์โหลด [47 ครั้ง]
รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
ดาวน์โหลด [120 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [272 ครั้ง]
รายชื่อครู ปี 2562
ดาวน์โหลด [176 ครั้ง]
รายชื่อเขตที่รายงานข้อมูลไม่ครบ
ดาวน์โหลด [115 ครั้ง]
บัญชีจัดสรรฯ
ดาวน์โหลด [169 ครั้ง]
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม
ดาวน์โหลด [46 ครั้ง]
รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณฯ
ดาวน์โหลด [109 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [69 ครั้ง]
โปสเตอร์
ดาวน์โหลด [20 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด [21 ครั้ง]
ใบสั่งซื้อทั่วไป
ดาวน์โหลด [20 ครั้ง]
เลขที่บัญชีธนาคาร
ดาวน์โหลด [8 ครั้ง]
 
 
 
เรื่อง การใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
  [ส่วนกลาง]
 
ประกาศ
ดาวน์โหลด [594 ครั้ง]
หนังสือนำ
ดาวน์โหลด [360 ครั้ง]
 
 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 4,076
ทั้งหมด 8,911,498