ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
[ส่วนกลาง]
19 ธันวาคม 2561
 

อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

 
ไฟล์แนบ
 
รายละเอียดของ สพป.
รายละเอียดของ สพม.
 
จำนวนผู้เข้าชม 918 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 379
ทั้งหมด 8,901,721