ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แบบสำรวจความพร้อมการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
[ส่วนกลาง]
25 ตุลาคม 2561
 

แบบสำรวจความพร้อมการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย  สามารถสแกนที่ QR Code หรือคลิก link ได้ที่นี่  

 
จำนวนผู้เข้าชม 14,353 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 435
ทั้งหมด 8,901,777