ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อโรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
[ส่วนกลาง]
04 กรกฎาคม 2561
 

รายชื่อโรงเรียนโครงการลดเวลเารียน เพิ่มเวลารู้ ดาวน์โหลดที่นี่

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,868 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 638
ทั้งหมด 8,901,980