ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางน้ำสำหรับนักเรียน
[ส่วนกลาง]
30 มิถุนายน 2561
 
     สพฐ.ร่วมกับชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต จัดทำหลักสูตรแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ สำหรับผู้เรียน ระหว่าง 25-29 มิถุนายน 2561 จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายกเทศบาลเมืองป่าตอง  สมาคมชาวภูเก็ต ร่วมพิธเปิดผู้ประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา การวัดและประเมินผล  สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย  ผู้ฝึกสอนและประเมินผลไลฟ์การ์ด นักกีฬาไลฟ์การ์ด  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภูเก็ต อาจารย์สถาบันพลศึกษากระบี่ ตรัง ครูจาก สพป.ภูเก็ต รวม 30 คน
 
1 2 3 4 5 6
 
จำนวนผู้เข้าชม 898 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 513
ทั้งหมด 8,901,855