ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนงานแนะแนว เพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ปีการศึกษา 2561
[ส่วนกลาง]
25 มิถุนายน 2561
 

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดงานการประชุมสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์หรือผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเขตพื้นที่การศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ทุกเขต และนักวิชาการ รวม 155 คน

        โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ท่านสุกัญญา งามบรรจง) เป็นประธานการเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ การขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ โดย ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว ขึ้นกล่าวรายงาน ต่อด้วย ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในหัวข้อ ความสำเร็จกับการเรียนสายอาชีพ

        ช่วงบ่าย ดร.กมล รอดคล้าย อดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ แนะแนวยุคใหม่ส่งเสริมเด็กไทยสู่เส้นทางอาชีพ จากนั้น แบ่งกลุ่มสร้างเครือข่าย จัดทำข้อมูลศูนย์แนะแนวทั่วประเทศและจัดทำกรอบการขับเคลื่อนงานแนะแนว สู่การขยายการดำเนินงานสู่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งการวางแผนและจัดทำระบบการรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ

 

 

 
6 5 4 3 2 1 7 8 9
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,578 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 404
ทั้งหมด 8,901,746