ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โปรดกรอกข้อมูลศึกษานิเทศก์ที่ดูแลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
03 เมษายน 2561
 

ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

 

โปรดกรอกข้อมูลตามลิงค์ : https://goo.gl/forms/ir4L0matLMKtuFg22

 

* ขอความกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สำหรับจัดทำข้อมูลรายบุคคลของศึกษานิเทศก์ ที่ดูแลรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 2,466 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 457
ทั้งหมด 8,901,799