ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ดาวน์โหลด ข้อสอบการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  (เวทคณิต) ประเภทเดี่ยว ระดับประถมศึกษา  ฉบับที่ 1
 
 
ดาวน์โหลด ข้อสอบการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ประเภทเดี่ยว ระดับประถมศึกษา ฉบับที่ 1
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
02 เมษายน 2561
 
 
ไฟล์แนบ
 
ประเภทเดี่ยว ระดับประถมศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 3 การคุณ
ประเภทเดี่ยว ระดับประถมศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 2 การลบ
ประเภทเดี่ยว ระดับประถมศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1 การบวก
ประเภทเดี่ยว ระดับประถมศึกษา ฉบับที่ 1 ตอนที่ 4 การหาร
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,587 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 346
ทั้งหมด 8,901,688