ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ให้เกียรติมอบโล่รางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ให้เกียรติมอบโล่รางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
31 มกราคม 2561
 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ให้เกียรติมอบโล่รางวัล การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และโล่รางวัลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.256๐ วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม 881 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 479
ทั้งหมด 8,901,821