ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1
[ส่วนกลาง]
15 มกราคม 2561
 

           นางยุวดี อยู่สบาย รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2560 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท บางพลัด กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สังกัด สพฐ.  ศึกษานิเทศก์ และครู จำนวน 36 คน เพื่อจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

           ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง

 
ไฟล์แนบ
 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มที่ 6
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มที่ 5
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มที่ 4
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มที่ 3
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มที่ 2
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มที่ 1
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,476 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 440
ทั้งหมด 8,901,782