ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 "ฮีโร่ตัวจิ๋ว"
[ส่วนกลาง]
11 มกราคม 2561
 

ประกาศรายชื่อที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 และรายชื่อผลงานที่ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 

 
ไฟล์แนบ
 
รายชื่อผลงานและรายชื่อที่ได้รับคัดเลือกฯ
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,349 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 646
ทั้งหมด 8,901,988