ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัล "ครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)"
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
04 มกราคม 2561
 

หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัล "ครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)"

 
จำนวนผู้เข้าชม 3,854 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 340
ทั้งหมด 8,901,682