ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แบบสอบถามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนค่าใช้จ่าย "หนังสือยืมเรียน"
 
 
แบบสอบถามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนค่าใช้จ่าย "หนังสือยืมเรียน"
[กลุ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้]
02 มกราคม 2561
 

               สามารถสแกนที่ QR Code หรือกด link ได้ที่นี่  https://docs.google.com/forms/d/1t3-y4t3UgE8H42vjECIjCX14M6GhRvYe7DvRnsbiqyU/viewform?edit_requested=true  เพื่อทำแบบสอบถามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนค่าใช้จ่าย "หนังสือยืมเรียน" 

 
จำนวนผู้เข้าชม 4,741 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 383
ทั้งหมด 8,901,725