ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรับสมัครบุคลากรสถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ส่วนกลาง]
19 ธันวาคม 2560
 

          สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ภายในสถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันภาษาจีน (จำนวน 1 อัตรา)  อัตราค่าจ้างเดือนละ 45,000 บาท

2. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิชาการ (จำนวน 1 อัตรา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท

3. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริหารวิชาการ (จำนวน 1 อัตรา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000 บาท

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร (จำนวน 3 อัตรา) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 
ไฟล์แนบ
 
ใบสมัครพนักงานจ้างเหมา
ประกาศรับสมัครบุคลากรสถาบันภาษาจีน
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,582 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 531
ทั้งหมด 8,901,873