ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กำหนดการรับเสด็จฯ พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖
 
 
กำหนดการรับเสด็จฯ พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
07 ธันวาคม 2560
 

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.

 
ภาพรับเสด็จฯ พิธีเปิดงานสะัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ครั้งที่
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,058 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 414
ทั้งหมด 8,901,756