ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ สพฐ. เรื่อง ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
28 ธันวาคม 2564
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง  ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

 

          

 

ผู้ที่สนใจ "หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565" 

สามารถซื้อได้ที่ ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขา หรือสั่งจองได้ที่ ส่วนการตลาดออนไลน์ องค์การค้าของ สกสค. โทร 0 2514 4023 - 30 ต่อ 222,223

 
ไฟล์แนบ
 
ประกาศ สพฐ. เรื่อง ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
 
จำนวนผู้เข้าชม 510 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 3,136
ทั้งหมด 11,177,612