ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3
 
 
อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3
[กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ]
18 สิงหาคม 2564
 

เรื่อง อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง

ปีงบประมาณ 2564 (เดือนกันยายน 2564) ครั้งที่ 3

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

     -  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเรื่อง หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตฯ

     -  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเรื่อง รายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ

     -  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเรื่อง บัญชีจัดสรรโอนจัดสรรงบประมาณฯ

     -  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเรื่อง รายละเอียดโอนจัดสรรงบประมาณฯ

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

     -  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเรื่อง หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตฯ

     -  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเรื่อง รายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ

     -  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเรื่อง บัญชีจัดสรรโอนจัดสรรงบประมาณฯ

     -  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเรื่อง รายละเอียดโอนจัดสรรงบประมาณฯ

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 392 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 3,957
ทั้งหมด 10,134,727