ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อบุคลากรกลุ่มโครงการพิเศษตามนโยบาย
[กลุ่มโครงการพิเศษตามนโยบาย]
03 พฤษภาคม 2564
 

 

ที่ กลุ่ม/สถาบัน ตำแหน่ง
1. นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
2. นางสาวภัทรา สุวรรณบัตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
3. นางสาวกาญจน์กฤษดิ์ ทานเจือ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
4. นางสาวจิตเกษม บัณฑุธรรม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  

 
จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 3,863
ทั้งหมด 8,911,285