ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย]
25 กุมภาพันธ์ 2564
 

การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

การชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

Playlist Video วิดิทัศน์ชี้แจ้งกาใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนฯ

 
 
 
 
ไฟล์แนบ
 
PPT-2.ประกอบวิดีทัศน์แนวทางการดำเนินงาน
PPT-1.ประกอบวิดีทัศน์ชี้แจงการดำเนินงาน
PPT-3.ประกอบวิดีทัศน์กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
PPT-4.ประกอบวิดีทัศน์กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหว
PPT-5.ประกอบวิดีทัศน์กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
PPT-6.ประกอบวิดีทัศน์กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
PPT-7.ประกอบวิดีทัศน์กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการเล่นตามมุม
PPT-8.ประกอบวิดีทัศน์กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเล่นกลางเเจ้ง
PPT-9.ประกอบวิดีทัศน์กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเกมการศึกษา
PPT-10.ประกอบวิดีทัศน์การบันทึกข้อมู
คู่มือและเครื่องมือประเมินฯ-1.หนังสือแจ้งการจัดสรรโอนเงิน
คู่มือและเครื่องมือประเมินฯ-2.แนวทางการดำเนินงานและงบประมาณที่จัดสรร
คู่มือและเครื่องมือประเมินฯ-3.คู่มือดำเนินงาน
คู่มือและเครื่องมือประเมินฯ-4.ชุดกิจกรรม
คู่มือและเครื่องมือประเมินฯ-5.คู่มือบันทึกข้อมูล
คู่มือและเครื่องมือประเมินฯ-6.โปรแกรมบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการ 2563
คู่มือและเครื่องมือประเมินฯ-7.แบบรับรองการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ
 
จำนวนผู้เข้าชม 13,709 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 2,324
ทั้งหมด 11,334,889