ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในประเทศไทย
 
 
ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในประเทศไทย
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
04 พฤศจิกายน 2563
 

สพฐ. เห็นชอบให้เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในประเทศไทย ผ่านทางลิงค์ https://lovefrankie.linj/UNESCO-Educator-Survey

 
 
ไฟล์แนบ
 
แบบสำรวจ
 
จำนวนผู้เข้าชม 409 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 654
ทั้งหมด 8,901,996