ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การกำหนดรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงานอาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
 
 
การกำหนดรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงานอาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
04 พฤศจิกายน 2563
 
 
ไฟล์แนบ
 
การกำหนดรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ (สพป.)
การกำหนดรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ (สพม.)
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,028 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 655
ทั้งหมด 8,901,997