ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เผยแพร่เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สูง
 
 
เผยแพร่เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนพื้นที่สูง
[กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว]
30 กันยายน 2563
 

เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนพื้นที่สูง

 

 

 

 

 
ไฟล์แนบ
 
เอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนพื้นที่สูง
คู่มือเอกสารประกอบการสอนวิชาชีพ ป.4-6
 
คู่มือครูฯ
 
จำนวนผู้เข้าชม 551 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 660
ทั้งหมด 8,902,002