ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย]
22 กันยายน 2563
 

ขอเชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เอกสารดังแนบ

 
ไฟล์แนบ
 
หนังสือเชิญประชุม
 
จำนวนผู้เข้าชม 569 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 661
ทั้งหมด 8,902,003