ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
 
 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
11 กันยายน 2563
 

 

คู่มือการเรียนรู้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

* แบบฉบับ E-Book  ดูได้เฉพาะออนไลน์เท่านั้น

 

การบวก >> https://anyflip.com/aujno/zhdc/

การลบ  >> https://anyflip.com/aujno/mcvc/

การคูณ >> https://anyflip.com/aujno/kxkw/

การหาร >> https://anyflip.com/aujno/crkd/

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ตามไฟล์แนบ

 
ไฟล์แนบ
 
คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต การคูณ
คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต การลบ
คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต การบวก
คิดเลขเร็วแบบเวทคณิต การหาร
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,149 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 662
ทั้งหมด 8,902,004