ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประกวดคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
03 สิงหาคม 2563
 

เชิญชวนเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถด้านการวาดและการเขียน ร่วมสร้างสรรค์ภาพปกหนังสือ ชื่อหนังสือ และผลงานเขียน
ส่งผลงานเข้าประกวดคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ในหัวข้อ "การปรับตัวของเด็กไทยในรูปแบบความปกติใหม่หรือวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)"

*****ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563*****

......มาเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือวันเด็กแห่งชาติกันนะคะ..... 

 

       

 

 
ไฟล์แนบ
 
รายละเอียดการประกวดคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
แบบฟอร์มการประกวดคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,139 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 666
ทั้งหมด 8,902,008