ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
Download เกียรติบัตรคณะทำงาน จัดทำวีดิทัศน์ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
 
 
Download เกียรติบัตรคณะทำงาน จัดทำวีดิทัศน์ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
15 กรกฎาคม 2563
 

 
ไฟล์แนบ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คณะทำงาน สพฐ.
เกียรติบัตรจัดทำวีดิทัศน์ (ติวเตอร์)
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,426 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 557
ทั้งหมด 8,901,899