ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
 
 
รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
[สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง]
29 มิถุนายน 2563
 
29 มิ.ย. 2563 ผู้อำนวยการสถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง สวก. สพฐ. (นางสาวนองศิริ โชติรัตน์) และคณะ แสดงความยินดีกับศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (Korean Education Center in Thailand) ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก"เสมาคุณูปการ"เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 โดยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย Mr. Kim Young Jin เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรฯ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 466 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 570
ทั้งหมด 8,901,912