ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ปทุมธานี รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจการสอบเวทคณิตครั้งแรกของประเทศตามนโยบายพัฒนาการศึกษานายกตู่
[กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้]
17 กันยายน 2560
 

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2560 เวลา 10:00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย เวทคณิต ระดับประเทศ Obec Vedic Maths Competition 2017 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โดยการสอบแบบเป็นแบบทีมประกอบด้วย ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 47 ทีม และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 46 ทีม และแบบเดียว ประกอบด้วยระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 90 คน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 48 คน ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษามาแล้วทั่วประเทศ และในวันนี้ได้แข่งขันเพื่อชิงระดับประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กจากทั่วประเทศทุกเขตทุกภาคในอนาคตได้ขยายการเรียนรู้ให้เด็กหันมาชอบคณิตศาสตร์มากขึ้นพัฒนาความคิดนำไปใช้งานได้

 

 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า เนื่องจากการประชุมในปี 2559 ในรายการ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบเพื่อนครู วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ซึ่งในครั้งนั้น ฯพณฯนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกับคุณครูทั่วประเทศอยากให้นำวิธีคิดเลขแบบประเทศอินเดียมาใช้ฝึกการคิดเลขเร็วในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ทางสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ศึกษาและนำวิธีการคิดเลขเร็วแบบอินเดียมาใช้ ซึ่งในขณะนั้นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทำการศึกษาค้นคว้าในเรื่องของกระบวนการคิดเลขเร็วแบบอินเดียโดยค้นพบว่าในคัมภีร์พระเวท ได้มีการกำหนดวิธีการคิดเลขซึ่งเกี่ยวข้องกับการ บวก ลบ คูณ หาร อยู่ทั้งหมด 16 สูตร โดยนำร่องพัฒนาครูที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 38 โรงเรียน และที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 50 โรงเรียน

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,240 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 644
ทั้งหมด 8,901,986