ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แจ้งยืนยันศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและประจำเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2563
 
 
แจ้งยืนยันศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและประจำเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2563
[กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว]
31 พฤษภาคม 2563
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Download https://drive.google.com/file/d/1b0tRT19p65-jIhvnJb6GBXCxZi3McaP9/view?usp=sharing

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
Download https://drive.google.com/file/d/10_ai7siTTyym3eimuEgjefqgUyTt8vJj/view?usp=sharing

 
จำนวนผู้เข้าชม 497 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 469
ทั้งหมด 8,901,811