ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การอบอรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ (C4T online)
[กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ]
26 พฤษภาคม 2563
 
 
ไฟล์แนบ
 
รายงานข้อมูลการอบรมออนไลน์ฯ
ประชาสัมพันธ์
 
จำนวนผู้เข้าชม 431 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 426
ทั้งหมด 8,901,768