ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หนังสือเล่มเล็ก 2559
[ส่วนกลาง]
13 เมษายน 2563
 

 

ผลงานนักเรียนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (ชุดส่งเสริมการอ่านและการเขียน)

 

ผลงานนักเรียนรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 - 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
     

 

         
ผลงานนักเรียนรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 - 3 ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 - 3
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
   

 

ผลงานนักเรียนรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 - 3 ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 - 3
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
   

 

ผลงานนักเรียนรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 - 3 ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 - 6
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
   

 

 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม 1,187 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 459
ทั้งหมด 8,945,513