ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง ผลลัพธ์ที่คาดหวังต่อผู้เรียนและกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
25 มีนาคม 2563
 

 
จำนวนผู้เข้าชม 705 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 352
ทั้งหมด 8,901,694