ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการอ่าน : หนังสือเล่มเล็ก
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
06 มีนาคม 2563
 

1. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการอ่าน: หนังสือเล็ก ตามรายชื่อดังแนบด้านล่าง

2. ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการอ่าน: หนังสือเล็ก สืบเนื่องจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย แจ้งยกเลิกกำหนดจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 18 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงขอเลื่อนกำหนดการอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการอ่าน : หนังสือเล่มเล็ก ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2563 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 – 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปก่อน ทั้งนี้ จะแจ้งการอบรมให้ท่านทราบอีกครั้ง

 
ไฟล์แนบ
 
รายชื่อผู้เข้าอบรมฯ
รายชื่อผู้เข้าอบรมฯ (สำรอง)
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,307 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 354
ทั้งหมด 8,901,696