ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
21 กุมภาพันธ์ 2563
 

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประกวดหนังสือดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการกระจายหนังสือดี มีคุณภาพ และสารประโยชน์สู่สาธารณชนให้แพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และเพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้จัดพิมพ์  ผู้ประพันธ์  ผู้วาดภาพประกอบ  และบุคคลทั่วไปร่วมส่งหนังสือเข้าประกวด ส่งผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการผลิตหนังสือเกิดความกระตือรือร้น ตระหนักและให้ความสำคัญที่จะผลิตหนังสือดี มีคุณค่า มีสารประโยชน์ และเป็นมาตรฐานสากล พัฒนารูปแบบและเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ทำให้ประชาชนมีหนังสือที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

          การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นการประกวดหนังสือที่ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 ในปีนี้มีผู้ประพันธ์  ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งหนังสือประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 425 เรื่อง จากสำนักพิมพ์ 142 แห่ง แยกเป็นกลุ่มหนังสือต่างๆ  ได้แก่  หนังสือสารคดี  หนังสือนวนิยาย หนังสือกวีนิพนธ์  หนังสือรวมเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี  หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ  และหนังสือสวยงาม  

          การพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี  ดร. พนม  พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน) เป็นกรรมการและเลขานุการ

          ผลการพิจารณาตัดสินหนังสือให้ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 ปรากฏว่ามีหนังสือได้รับรางวัล 51 เรื่อง แยกเป็น รางวัลดีเด่น 13 เรื่อง  รางวัลชมเชย 38 เรื่อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

รางวัลดีเด่น  13 เรื่อง

          หนังสือสารคดี  เรื่อง ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา

          หนังสือนวนิยาย  เรื่อง วายัง อมฤต

          หนังสือกวีนิพนธ์  เรื่อง  ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ

          หนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่อง 24 ชั่วโมง

          หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี เรื่อง เที่ยวบ้านเพื่อนสนุกจัง

          หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี

                    - ประเภทบันเทิงคดี  เรื่อง  ก ไก่ไดโนเสาร์  

                    - ประเภทสารคดี  เรื่อง  พระพุทธเจ้า : พุทธปัญญาและชาดก  

          หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี

                    - ประเภทบันเทิงคดี  ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล  

                    - ประเภทสารคดี  เรื่อง ความสุขของเด็กสมาธิสั้น  

                    - ประเภทบทร้อยกรอง  เรื่อง  กวีน้อย  

        หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ

                    - การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป เรื่อง My Little Kitchen 2 : ครัวบ้านบ้าน ภาคฤดูร้อน  

                    - การ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก  เรื่อง นิทานพื้นบ้านภาคกลาง

        หนังสือสวยงาม

                    - ประเภททั่วไป  เรื่อง  ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา       

                    - ประเภทสำหรับเด็ก  เรื่อง  โขนไทย  

 

รางวัลชมเชย  38 เรื่อง

หนังสือสารคดี  มี 3 เรื่อง 

         1)  จารไว้ในภาพ 1 - 2

         2)  ประวัติศาตร์และศิลปะสุโขทัย

         3)  เรือเครื่องผูก ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์นับพันปี     

หนังสือนวนิยาย  มี 3 เรื่อง 

         1)  ไต้ก๋ง

         2)  ไม่มีเธออยู่ข้าง โลกนี้ก็กว้างเกิน

         3)  ยุคสมัยแห่งความสิ้นหวัง Generation of Hopelessness

หนังสือกวีนิพนธ์  มี 3 เรื่อง

         1)  ซึ่งปีกชีวิตหมายเหตุ

         2)  ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเปลี่ยนไป

         3)  สองฝั่งแม่น้ำเก่า

หนังสือรวมเรื่องสั้น  มี 3 เรื่อง 

         1)  กวีพูด : รวมสิบเรื่องสั้นของฟ้า

         2)  เรื่องราวในหนึ่งวันกับเหตุการณ์ไม่ปกติอื่น ๆ

         3)  อาถรรพ์ภาพวาดเสือดำและเรื่องราวอื่นๆ

หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี  มี 3 เรื่อง 

         1)  ครอบครัวของฮามี่

         2)  งานฉลองของไส้เดือน      

         3)  ประภาคารกับหิ่งห้อยตัวน้อย      

หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี

         - ประเภทบันเทิงคดี  มี 2 เรื่อง

              1)  รออีกหน่อยนะ

              2)  โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) ตอน ความลับใต้ผืนทราย       

        - ประเภทสารคดี  มี 1 เรื่อง

              1)  ความปลอดภัยทางน้ำ

หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี

        - ประเภทบันเทิงคดี  มี 2 เรื่อง

              1)  ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุด

              2)  ลูกไม้กลายพันธุ์

        - ประเภทสารคดี  มี 3 เรื่อง

              1)  จากศึกบางกุ้งถึงศึกอะแซหวุ่นกี้  เผยโฉมยุทธศาสตร์พม่ารบไทยยุคธนบุรี

              2)  หอยทากและดวงดาว Langtang…Falling in Love

              3)  WHY SO DEMOCRACY ประชาธิปไตยมีดีอะไร?

        - ประเภทบทร้อยกรอง  มี 3 เรื่อง   

              1)  เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง

              2)  ดอกสร้อยวรรณศิลป์

              3)  เพียงรพิพรรณผ่องด้าว

หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ

        - ประเภททั่วไป  มี 3 เรื่อง 

              1)  JUICE : ARRIVALS

              2)  OST รักนี้...ไม่มีกำหนดคืน 4    

              3)  ตำนานกำเนิดพระพิฆเนศ      

        - ประเภทสำหรับเด็ก  มี 3 เรื่อง

              1)  การินจูเนียร์ ดาร์กไนท์ ก็พวกเราประหลาดแล้วจะทำไม? เล่ม ๓ ทำไมพวกเธอถึงทำอะไรประหลาดล่ะ?

              2)  นิทานพื้นบ้านภาคใต้

              3)  โรงเรียนโรบอท ถอดรหัสอัจฉริยะ การูด้าโค้ด ปะทะ ยัยจอมป่วนทิวา    

หนังสือสวยงาม

        - ประเภททั่วไป  มี 3 เรื่อง

              1)  333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส 333 YEARS SIAMESE ENVOY TO FRANCE

              2)  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562       

             3)  สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 REMINISCENCE OF RATTANAKOSIN II (1851 - 1911)

        - ประเภทสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง

             1)  ใคร ทำอะไร ที่ไหนนะ

             2)  ใครนะอยู่ในป่า

             3)  ฝายคือชีวิต

 

 
ไฟล์แนบ
 
ภาพหนังสือที่ได้รับรางวัล
ข่าวประชาสัมพันธ์
logo รางวัล
ประกาศผลการประกาศหนังสือดีเด่น ปี 2563
 
จำนวนผู้เข้าชม 910 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 356
ทั้งหมด 8,901,698