ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการประกวด Video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ]
22 มกราคม 2563
 

 
จำนวนผู้เข้าชม 411 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 627
ทั้งหมด 8,901,969