ประกาศ
ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
[กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้]
18 ธันวาคม 2562
 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานถอดบทเรียนโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 โรงเรียน โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนต้นแบบที่ได้รับโล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย   ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน นักวิชาการจาก สพฐ. ระหว่างวันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ

 

 
1 2 3 4 5 6
 
จำนวนผู้เข้าชม 668 ครั้ง
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 628
ทั้งหมด 8,901,970